fredag 20. september 2013

Gregor og baneprofetien av Suzanne Collins

Gregor og Boots går i parken for å ake, mens stakkars Lizzie må være hjemme og passe faren som er syk og bestemoren som er litt rørete. Gregor blir stående i egne tanker mens Boots aker, og da han snur seg er hun borte. Han finner spor etter henne inne bak en stein og forstår fort at hun nok en gang har forsvunnet ned til Underlandet. Hans eneste valg er å følge etter.
I slottet i Underlandet venter Vikus med en ny profeti; Baneprofetien. Den slutter slik:
DØR DEN MINSTE, DØR HANS SJEL
DØR HANS VESENTLIGSTE DEL.
ENDER DISSE FREDENS DAGER
GIS ALL MAKTEN TIL EN GNAGER.
Profetien blir tolket slik at rottene er på jakt etter Boots (den minste) og at Gregor nok engang må gi seg i vei for å slåss mot dem og at han må drepe rotten som heter Bane! Bane er rotta alle frykter, og den gjemmer seg i Labyrinten. Sammen med flaggermusen Ares og noen få andre reiser han på vannveiene mot Labyrinten, en reise som igjen vil koste noen livet!
Dette er den andre boka i Underland-krøniken. Den første heter Gregor i Underlandet.
Jeg vil låne denne

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar